Gradski kulturni centar

Trg Sv. Save 11, 31000 Uzice, Srbija

tel: 031 / 601 534

tel/fax: 031 / 601 - 535

Dokumenta

GKC Uzice

U dokumentima za preuzimanje možete pronaći Status Gradskog kulturnog centra, formular za press akreditaciju, formular za zakazivanje, osniavačka dokumenta - obaveštenje o razvrstavanju, osivačka dokumenta - potvrda o izvršenoj registraciji. Ako među navedenim dokumentima niste pronasli onaj koji je Vama potreban, mozete nam se obratiti sa pitanjem i zahtevom.

01

Dokumenta za preuzimanje - Statut Gradskog kulturnog centra

Preuzmite

01

Dokumenta za preuzimanje - Dopuna Statuta Gradskog kulturnog centra

Preuzmite

02

Dokumenta za preuzimanje - Formular za press akreditaciju

Preuzmite

03

Dokumenta za preuzimanje - Formular za zakazivanje

Preuzmite

04

Dokumenta za preuzimanje - Obaveštenje o razvrstavanju

Preuzmite

05

Dokumenta za preuzimanje - Potvrda o izvršenoj registraciji

Preuzmite

05

Dokumenta za preuzimanje - Pravilnik o načinu i postupku izdavanja prostora GKC-a

Preuzmite